NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

„Pomagamy Rodzinie dbać o zdrowie”

Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy.

W szczególności dotyczy:

*osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,

* osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Program realizują pielęgniarki naszej poradni u osób zadeklarowanych na ich listę.

W ramach programu pielęgniarka przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą a w razie stwierdzenia podwyzszonego ryzyka zachorowania, pacjent kierowany jest do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej.

Ankieta jest poufna, zawiera informacje dotyczące m.in.: warunków mieszkaniowych, ewentualnego kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę, narażenia na kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami i surowcami gumowymi, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek, odżywiania się, chorób krwi, palenia papierosów, nadużywania alkoholu, uzależnienia od narkotyków, dolegliwości typu: utrzymujący się ponad 3 tygodnie – przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, osłabienie, stany podgorączkowe, ból w klatce piersiowej, nocne poty, nawracające zakażenia układu oddechowego, gwałtownej utraty wagi ciała, przyjmowania leków osłabiających odporność (leki immunosupresyjne, sterydy).

Cele programu:

– zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,

– objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę,

– zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę

KONTAKT

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 41 A
22-400 Zamość

84 639 26 83

882 700 756

Godziny przyjęć

Poniedziałek — 8:00 - 18:00
Wtorek — 8:00 - 18:00
Środa — 8:00 - 18:00
Czwartek — 8:00 - 18:00
Piątek — 8:00 - 18:00
Sobota i Niedziela — nieczynne

Skip to content