NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

„Pomagamy Rodzinie dbać o zdrowie”

SZANOWNY PACJENCIE,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
ws. Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w naszej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych
w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).

Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie lub pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Praktykę Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji świadczeń. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno
do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków
o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Druki wniosków dostępne są w Rejestracji.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL, adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji.

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie
lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.

Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w Praktyce: Spółka partnerska, Lekarze Rodzinni Anna Bucior i Krystyna Chudziak, tel. 846392683
lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa, ul. Stawki 2,
tel. 606 950 000

KONTAKT

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 41 A
22-400 Zamość

84 639 26 83

882 700 756

Godziny przyjęć

Poniedziałek — 8:00 - 18:00
Wtorek — 8:00 - 18:00
Środa — 8:00 - 18:00
Czwartek — 8:00 - 18:00
Piątek — 8:00 - 18:00
Sobota i Niedziela — nieczynne

Skip to content