NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

„Pomagamy Rodzinie dbać o zdrowie”

PROFILAKTYKA W NASZEJ PORADNI

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne są jednym z najważniejszych odkryć w medycynie, które przyniosło ratunek milionom ludzi na świecie- opinia WHO. Szczepienia są najskuteczniejszą metodą profilaktyczną w zwalczaniu chorób zakaźnych. Warunkują zdrowie i przyszłość naszego społeczeństwa. Dzięki nim można uzyskać długotrwałą ochronę przed zakażeniem

i poprawić sytuację epidemiologiczną. Zasługą szczepień ochronnych jest wyeliminowanie na przestrzeni lat szeregu chorób zakaźnych, niebezpiecznych dla zdrowia takich jak błonica, polio, odra, ospa prawdziwa. Zaprzestanie szczepień może doprowadzić do nawrotu zachorowań.

Szczepienia chronią przed chorobami zakaźnymi nie tylko nasze dzieci, lecz także całą rodzinę. Są ważne, ponieważ zmieniły zdrowotne i społeczne oblicze naszej planety. Żadna inna interwencja medyczna nie wywarła tak znaczącego wpływu na zmniejszenie śmiertelności i wzrost zdrowotności ludzi.

W czasie wielkich epidemii w Europie, zaraza dżumy zabiła prawie połowę ludności, a grypa „hiszpanka” doprowadziła do śmierci wielu milionów osób. Świat był pełen ludzi zeszpeconych ospą i trądem, wyniszczonych cholerą i tyfusem, trwale kalekich po przechorowaniu polio. Podejmowano liczne próby walki z tymi chorobami. Część poczynań, miała charakter zabobonny. Inne, jak na przykład ucieczka z miejsc objętych epidemią, pozwalały na uniknięcie zakażenia, lecz z drugiej strony przyczyniały się do szybszego zawleczenia zakażeń na tereny dotychczas nimi nie objęte.

Ważenie korzyści indywidualnych i dobra wspólnego przemawia zdecydowanie na korzyść szczepień.

Wzrost odporności populacyjnej sprzyja „postawie gapowicza”. W uodpornionej populacji trudniej zachorować. Stąd pewna liczba pacjentów może realizować swój indywidualny interes zdrowotny unikając szczepień czyli korzystać darmowo” ze zdrowego otoczenia społecznego „opłaconego” szczepieniem innych członków populacji zagrożonej chorobą, bez narażania się na ewentualne negatywne skutki szczepienia.

Takimi gapowiczami są przeciwnicy szczepień. Jazda na gapę jest jednak zachowaniem

ryzykownym zdrowotnie. Jeżeli liczba pacjentów uchylających się od szczepień przekroczy

wielkość krytyczną, czyli taką, której efektem będzie załamanie się odporności populacyjnej –

choroby ponownie ujawnią się w społeczności, być może nawet w formie epidemii. Stracą

wtedy wszyscy, także gapowicze.

Wydarzenia w historii szczepień:

-1910-opracowanie szczepionki mającej chronić przed błonicą

-1921- wypróbowanie szczepionki przeciwko gruźlicy

-1927-opracowanie szczepionki przeciwko tężcowi

-1937-opracowanie pierwszej, skutecznej szczepionki przeciwko grypie

-1949-opracowanie szczepionki przeciwko śwince

-1950-Polak, prof. Hilary Koprowski podaje małemu dziecku skuteczną szczepionkę przeciwko chorobie Heinego-Medina

-1954-opracowanie szczepionki przeciwko różyczce

-1964–opracowanie szczepionki przeciwko odrze

-1968-pierwsza skuteczna szczepionka przeciwko meningokokom typu C, a w 1971 szczepionka przeciwko meningokokom typu A

-1978-pierwsza skuteczna szczepionka przeciwko pneumokokom

-1979- opracowanie dwóch szczepionek mogących znaleźć zastosowanie w profilaktyce wzw typu A

-1981- opracowanie szczepionki przeciwko wzw typu B

-1980-skuteczna szczepionka przeciwko Haemophilus influenzae typu b

– 1998 roku w Stanach Zjednoczonych do obrotu wprowadzono szczepionkę przeciw boreliozie. Jednak cztery lata później wycofano ją z obiegu.Istnieje prawdopodobieństwo, że za kilka lat do dyspozycji będzie także szczepionka przeciw boreliozie.

Póki co wiadomo, że:

  • Pierwsze testy wykazały, że szczepionka przeciw boreliozie wykazuje skuteczność od 71,4 do 96,4 proc.

  • Prawdopodobnie już za kilka lat będzie dostępna w sprzedaży

-2006- zarejestrowano w USA pierwszą szczepionkę p/wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV w Polsce pojawiła się w listopadzie 2006

Realizacja szczepień zalecanych dla całej rodziny

Proponujemy odpłatne szczepienia tzw. szczepienia zalecane :

1. p/ pneumokokom Szczepienie jest zalecane dla dorosłych z przewlekłymi chorobami ukł. oddechowego, z osłabionym ukł. immunologicznym oraz dla osób w podeszłym wieku i dzieci, dotychczas nie szczepionych, szczególnie uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

2. p/ krztuścowi

Wskazane jest, aby szczepienie przeciwko krztuścowi wykonały kobiety planujące ciążę oraz inne osoby dotychczas nie szczepione lub jeśli ostatnie szczepienie było wykonane w okresie powyżej 10 lat.

3. p/ tężcowi , p/ błonicy

Szczepienia p/tężcowi i błonicy proponowane są kobietom planującym ciążę oraz osobom, które nie były szczepione lub od ostatniego szczepienia minęło > 10 lat.

4. p/ wzw A i B

Szczepionka wskazana jest u osób, które często odżywiają się w przygodnych barach , a także u osób podróżujących szczególnie do krajów o zwiększonej zachorowalności na wzw oraz przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i dla kobiet przed planowaną ciążą. Szczepienia p/wzwB prowadzone są w schemacie 0,1,6 miesięcy. Nie przewiduje się podania dawek szczepień przypominających.

5. p/ grypie

Szczepienie zalecane dla osób przebywających w dużych skupiskach o podwyższonym stopniu zachorowalności, np. nauczyciele, ale także kobiety w ciąży i osoby o słabym układzie immunologicznym. Osobom w wieku powyżej 55 lat, chorym na choroby przewlekłe oraz dzieciom od ukończenia 6 miesiąca życia.

6. p/ kleszczowemu zapaleniu mózgu

Szczepienie zalecane dla dzieci od 1 roku życia, oraz dla dorosłych. Pierwszą dawkę przypominającą należy powtórzyć po 3 latach od szczepienie podstawowego, składającego się z trzech dawek, a kolejne dawki przypominające podawane są co 5 lat

7. p/ ospie wietrznej

Szczepionka jest szczególnie wskazana dla dzieci od ukończenia 9 m-ca życia ,najlepiej po ukończeniu 12 m-cy, dla osób z kontaktu z ospą, osób z niską odpornością, kobiet planujących ciążę z zastrzeżeniem, że należy wykonać ją co najmniej miesiąc przed planowaną ciążą oraz osób, które dotychczas nie chorowały na ospę wietrzną

8. p/ śwince/ odrze/ różyczce

Szczepienia zalecane szczególnie dla kobiet planujących ciążę, które nie były dotychczas szczepione lub nie chorowały na w/w choroby.

Wizyta szczepienna

Na wizytę szczepienną należy zgłosić się jeśli niemowlę ukończy sześć tygodni życia. Dotyczy to również dzieci urodzonych przedwcześnie.

Szczepienia obowiązkowe to : szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, wzw B, haemophilus influenzae typu B, pneumokokom, odrze, śwince, różyczce.

Do szczepień zalecanych należy szczepienie przeciw meningokokom(szczepienie można rozpocząć jeśli dziecko ukończy dwa miesiące), rotawirusom, ospie wietrznej(szczepienie można rozpocząć najlepiej jeśli dziecko ukończy 12 miesięcy).

Szczepienia zalecane są płatne, z wyjątkiem szczepień dla dzieci uczęszczających do żłobka, które mogą być zaszczepione bezpłatną szczepionką przeciw ospie wietrznej , po uprzednim dostarczeniu zaświadczenia, że dziecko uczęszcza do żłobka.

Realizacja szczepień obowiązkowych może odbywać się przy użyciu szczepionek bezpłatnych lub płatnych- skojarzonych, które minimalizują liczbę wkłuć.

Na jednej wizycie szczepiennej można podać dziecku kilka szczepionek: szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz szczepionkę przeciw pneumokokom i rotawirusom(schemat dwu lub trzydawkowy w zależności od wybranej szczepionki).

Cykl szczepień podstawowych wykonywany jest trzykrotnie, w ośmiotygodniowych odstępach. W między czasie, po ukończeniu przez dziecko dwóch miesięcy życia można podać szczepionkę p/ meningokokom grupy B, w schemacie 3+1 lub 2+1 – jeśli szczepienie rozpoczniemy po ukończeniu przez dziecko trzech miesięcy życia.

Objawem poszczepiennym może być gorączka( temp. od 38.1), w miejscu podania szczepionki ból, zaczerwienienie, obrzęk. Dziecko może być senne, rozdrażnione, niespokojne. Objawy te mogą wystąpić w czasie 48 godzin po szczepieniu.

W przypadku gorączki należy podać dziecku paracetamol9Pedicetamol) wg. wskazań na ulotce. W razie potrzeby powtarzać kolejne dawki co 4-6 godzin. W miejscu podania szczepionki jeżeli występuje obrzęk lub zaczerwienienie należy stosować okłady z sody oczyszczonej w proporcji 1 łyżeczka sody oczyszczonej / pół szklanki wody o temperaturze pokojowej.

Szczepienia ochronne u dzieci powyżej drugiego roku życia

2015 – (po ukończeniu 5 roku życia) – odra, świnka, różyczka oraz błonica, tężec, krztusiec, polio – można podać szczepionki w trakcie jednej wizyty szczepiennej

2011 – (po ukończeniu 9 roku życia) – odra, świnka, różyczka

2007 – (po ukończeniu 13 roku życia) – błonica, tężec, krztusiec

 

 

2002 – (po ukończeniu 18 roku życia) – błonica, tężec – szczepienie bezpłatne do ukończenia 19 roku życia

 

Godziny przyjęć dzieci zdrowych (szczepienia i bilanse)

Wtorek – 16.30 – 17.15

Środa – 11.00 – 12.00

15.00 – 16.00

Czwartek – 15.00 – 16.00

Piątek – 11.00 – 12.00

O szczepieniach czytaj również na:

www.zaszczepsiewiedza.pl

www.szczepienia.gis.gov.pl

www.szczepienia.pzh.gov.pl

www.opzg,pl

Szczepienia WZWB

Szczepienia WZWB

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na dany rok, który stanowi załącznik Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495).

Obowiązek szczepień WZW B dotyczy:

1) uczniów szkół medycznych lub innych szkół prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B; 2) studentów uczelni medycznych lub innych uczelni, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B; 3) osób wykonujących zawód medyczny narażonych na zakażenie, które nie były szczepione przeciw WZW typu B; 4) osób szczególnie narażonych na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną WZW typu B, które nie były szczepione przeciw WZW typu B; 5) osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C; 6) osób w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osób dializowanych.

Schemat szczepienia podstawowego – według wskazań producenta szczepionki.

Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo

(trzy dawki) przeciw WZW typu B. U osób zdrowych nie przewiduje się szczepień przypominających.

Nie jest konieczne szczepienie przypominające osób zdrowych, uprzednio zaszczepionych podstawowo, pomimo stężenia przeciwciał anty HBs poniżej poziomu ochronnego (10 j.m./l)

Nie dopuszcza się uzależniania wykonania zabiegu medycznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek od wcześniejszego przeprowadzenia szczepienia przeciw WZW typu B.

Sytuacja epidemiologiczna

Sytuacja Polski na tle sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych na świecie jest korzystna. Opanowano wiele chorób, z którymi walka opiera się przede wszystkim na szczepieniach. Poprawiająca się sytuacja epidemiologiczna osiągnięta dzięki szczepieniom, bywa częstym powodem do łatwego rezygnowania ze szczepień. Zachorowania na błonicę i poliomyelitis można uznać za wyeliminowane. Zwiększa się prawdopodobieństwo zawleczeń tych chorób z zagranicy. Ostatni przypadek poliomyelitis zarejestrowano w Polsce 25 lat temu. Zachorowania nadal występują w niektórych krajach Azji i Afryki.
Jedynym jak do tej pory sukcesem w zakresie eradykacji chorób zakaźnych jest likwidacja ospy prawdziwej w wyniku programu zwalczania tej choroby, wprowadzonego przez WHO w 1958 roku. W 1979 roku ogłoszono, że ospa prawdziwa przestała zagrażać ludzkości. Nadal jest jednak objęta nadzorem epidemiologicznym, ponieważ zawsze istnieje prawdopodobieństwo jej powrotu.

Ruchy antyszczepionkowe

Zagrożeniem dla szczepień jest nasilające się w ostatnich latach oddziaływanie ruchów antyszczepionkowych, co w wielu krajach doprowadziło do pogorszenia stanu uodpornienia populacji przeciw niektórym chorobom zakaźnym.

Rodzice często kształtują swoje opinie na temat szczepień jedynie na podstawie prasy codziennej lub programów radiowych czy telewizyjnych. Ruchy antyszczepionkowe zaznaczają swoją obecność przede wszystkim w internecie. Wśród tego medialnego chaosu rodzice i opiekunowie mogą stracić zaufanie do szczepień, widząc w nich jedynie zagrożenia, a nie korzyści wynikające z ich stosowania.

Wielu rodziców jest sceptycznie nastawionych do szczepienia swoich dzieci.

W ostatnich latach w Polsce coraz częściej zaobserwować można kampanie przeciwko szczepieniom, pod wpływem których rodzice zaczynają mieć wątpliwości, czy nie podają swoim dzieciom zbyt dużo szczepionek, czy szczepienia nie są rozpoczynane zbyt wcześnie

i czy szczepionki są bezpieczne.

Narasta problem rodziców domagających się indywidualnego programu szczepień, polegającego na opóźnianiu rozpoczynania szczepień, rozdzielania szczepionek skojarzonych i unikaniu niektórych szczepionek, lub rezygnujących ze szczepień w ogóle. Podstawową obawą rodziców jest troska, że dzieciom podaje się zbyt dużo szczepionek. Rzeczywiście, nowoczesne , szerokie programy szczepień ochronnych mogą składać się z dwudziestu kilku wstrzyknięć podawanych w ciągu pierwszych dwóch lat życia. Rodzice mają często obawy, że duża liczba szczepionek może stanowić nadmierne obciążenie dla dzieci.

Dzięki szczepionkom organizm w sposób naturalny uczy się walczyć

z drobnoustrojami. Szczepionki są podawane w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej,

nie obciążają nadmiernie układu odpornościowego. To dzieciom, z powodu ich nierozwiniętego układu immunologicznego zaleca się najwięcej szczepień ochronnych. Układ odpornościowy w wyniku podania szczepionki uczy się rozpoznawać drobnoustroje, by

w przyszłości, gdy je spotka, szybko je zniszczy, nie dopuszczając do rozwinięcia choroby. Bezpieczeństwo szczepionek jest potwierdzone w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych, prowadzonych również w Polsce.

Pierwsze szczepienia ochronne rozpoczęły się na początku XIX wieku, skierowane były przeciwko ospie prawdziwej.

Certyfikaty

KONTAKT

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 41 A
22-400 Zamość

84 639 26 83

882 700 756

Godziny przyjęć

Poniedziałek — 8:00 - 18:00
Wtorek — 8:00 - 18:00
Środa — 8:00 - 18:00
Czwartek — 8:00 - 18:00
Piątek — 8:00 - 18:00
Sobota i Niedziela — nieczynne

Skip to content