W związku z obowiązującymi przepisami prawa, recepty na zalecone przez lekarza leki wystawiane są w formie recept elektronicznych .

Wypisane leki są kodowane elektronicznie i generowany jest 4 cyfrowy kod recepty. Pacjent otrzymuje kod recepty, następnie w aptece po jego podaniu i przedstawieniu numeru PESEL pacjenta, otrzymuje lek.

W naszej Przychodni jest możliwość wystawienia recept na leki stale, bez wizyty lekarskiej (wizyta recepturowa).

Zapotrzebowanie na recepty można składać na 2 sposoby:

-telefonicznie

-osobiście

Kod dostępu na wybrane leki można odebrać następnego dnia roboczego od złożenia zapotrzebowania.

Kod dostępu można uzyskać: telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby wskazanej w upoważnieniu w dokumentacji medycznej po potwierdzeniu jej tożsamości.

Jeśli pacjent zaloguje się w portalu pacjent.gov.pl numer recepty i wykaz leków może otrzymać poprzez SMS lub e-mail. Zachęcamy Państwa do zakładania Indywidualnego Konta Pacjenta na portalu www.pacjent.gov.pl ( wcześniej trzeba założyć ePUAP), bo takie to czasy , że wiele spraw będziemy załatwiać droga elektroniczną i trzeba nam się zmierzyć z tymi problemami.

Wizyta recepturowa dotyczy:

  • leków wystawianych już wcześniej w Przychodni
  • leków przyjmowanych stale w chorobach przewlekłych
  • bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki stosowane ze wskazań nagłych np. antybiotyków.

Skip to content